Nieruchomość gruntowa zabudowana w Poznaniu

Poznań, Szelągowska 22
1 550 000 PLN

Na sprzedaż działka zabudowana

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 22.

Numer działki: 31

Powierzchnia działki: 1086 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się m. in.:

- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalnych jednorodzinnych z usługami lub usługowych, jako wolno stojących lub bliźniaczych,

- wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku jednorodzinnego z usługami lub usługowego mierzoną od strony przyległych dróg od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie większą niż 9,5 m w przypadku dachu płaskiego oraz nie większą niż 12,0 m w przypadku dachu stromego,

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% dla działek budowlanych o powierzchni większej lub równej 600,0 m2 oraz nie większą niż 35% dla działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 600,0 m2,

- udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniejszy niż 35 %powierzchni działki budowlanej dla działek większych lub równych 600,0 m2.

Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja

Cena ofertowa: 1.550.000 zł

Kontakt:

691 45 49 45

665 44 22 43

cena:
miejscowość:
ulica:
numer:
ilość kondygnacji:
piętro:
ilość pokoi:
powierzchnia:
powierzchnia działki:
typ trasakcji:
1 550 000 PLN
Poznań
Szelągowska
22
0
0
0
0.00 m²
1086.00 m²
sprzedaż
Lokalizacja
Kontakt
Biuro Obrotu Nieruchomościami
ProInwestycje sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań

Marcin Pietrzak

695 43 42 41
pietrzak.marcin@pro-inwestycje.pl

Inne kontakty:

661 40 47 00
607 88 14 33

wyślij maila »