Nieruchomość gruntowa zabudowana w Poznaniu

Poznań, Górczyńska 29
990 000 PLN

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem kamienicy (docelowo do rozbiórki) położona w Poznaniu przy ul. Górczyńskiej 29 (narożnik ul. Jarochowskiego).

Numer działki: 158/2

Powierzchnia działki: 697 m2

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy ustalone zostały następujące warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym  (w miejscu istniejącej zabudowy przewidzianej do rozbiórki).

  1. Warunki w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  2. Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym.
  3. Wymagania dotyczące nowej zabudowy:

Linia zabudowy:

a). obowiązująca:

- od strony ul. Jarochowskiego  - w granicy działki objętej wnioskiem;

- od strony ul. Górczyńskiej – ustala się w odległości 4 m od frontowej granicy działki;

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: ustala się max 52%;

Szerokość elewacji frontowej:

- od strony ul. Jarochowskiego ustala się max 43 m – ograniczona obowiązująca linią zabudowy od strony Górczyńskiej i odległościami od granicy sąsiedniej działki budowlanej nr 157;

Od strony ul. Górczyńskiej ustala się max 14,5 m – jako kontynuacja zwartej zabudowy pierzejowej;

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:

- ustala się max 5 kondygnacji nadziemnych i wysokość max 17 m z zastrzeżeniem, że ostatnia kondygnacja, w pasie ograniczonym maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy, powinna być zrealizowana jako wycofana o min 2 m w stosunku do frontowych elewacji budynku od strony ul. Górczyńskiej i Jarochowskiego – co należy wykazać w projekcie budowalnym;

- dopuszcza się kondygnacje podziemne;

Geometria dachu: ustala się dach płaski;

Inne:

- dopuszcza się dla części budynku od strony ul. Górczyńskiej lokalizację w granicy z działką nr 159/1 na długości ograniczonej maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy na styku z pełną ścianą budynku tj. bez otworów okiennych i drzwiowych – co należy wykazać w projekcie budowlanym;

- w budynku ustala się zgodnie z wnioskiem usługi wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej – powierzchnia użytkowa zgodnie z wnioskiem winna wynosić max 318 m2;

- na załączniku graficznym wyznaczono maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy na przedłużeniu południowej elewacji sąsiedniego budynku.

Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja, cieplik (Veolia)

Cena ofertowa: 990.000 zł

Kontakt: 695 43 42 41

cena:
miejscowość:
ulica:
numer:
ilość kondygnacji:
piętro:
ilość pokoi:
powierzchnia:
powierzchnia działki:
typ trasakcji:
990 000 PLN
Poznań
Górczyńska
29
0
0
0
0.00 m²
697.00 m²
sprzedaż
Lokalizacja
Kontakt
Biuro Obrotu Nieruchomościami
ProInwestycje sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań

Marcin Pietrzak

695 43 42 41
pietrzak.marcin@pro-inwestycje.pl

Inne kontakty:

661 40 47 00
607 88 14 33

wyślij maila »