Działka w Stęszewku

Stęszewko
499 000 PLN

Na sprzedaż 2 działki niezabudowane położone w Stęszewku, gm. Pobiedziska.
Łączna powierzchnia działek: 9593 m2 w tym:


- działka nr 77/56 pow. 4112 m2

- działka nr 77/56 pow. 5481


Zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem MN - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w zakresie możliwej lokalizacji zabudowy:

- obowiązująca frontowa linia zabudowy w odległości 8,0 m od frontowej granicy działki;

- nieprzekraczalna tylna linia zabudowy w odległości 16,0 m od frontowej linii zabudowy;

- odległość zabudowy od pozostałych granic działki wg przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- maksymalna łączna powierzchnia zabudowy-14,58 % powierzchnia działki;

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% obszaru działki;

- należy przewidzieć miejsce na gromadzenie odpadów stałych (śmietnik), spełniając przepisy rozporządzenia;
- ogrodzenie działki - maksymalna wysokość ogrodzenia - 150 cm. Zabrania się realizacji ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych;
- ewentualne kolizje z istniejącą na terenie wnioskowanej działki infrastrukturą techniczną, należy rozwiązać w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej i asfaltowej.

Zgodnie z koncepcją budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego :
-ilość kondygnacji: 2- jedna nadziemna i poddasze użytkowe
-kąt nachylenia dachu: 40 stopni (kaletnica prostopadle do ulicy)
-maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do kaletnicy -8,5 m
Wytyczne dotyczące wyglądu budynku:
- dach w kolorze czerwonym i jego odcieniach lub brązie
- pokrycie: dachówka ceramiczna, cementowa lub inne pokrycie dachówkopodobne
- ściany: w kolorze białym, beżowym lub innym pastelowym
Inne:
- Ogrzewanie budynku: przy zastosowaniu tzw paliw proekologicznych (gaz, prąd, olej, odnawialne źródła energii itd)
Media: woda, prąd, telefon, kanalizacja
Cena: 499.000 zł netto +23% VAT
Kontakt:

693 77 97 93

cena:
miejscowość:
ulica:
numer:
ilość kondygnacji:
piętro:
ilość pokoi:
powierzchnia:
powierzchnia działki:
typ trasakcji:
499 000 PLN
Stęszewko


0
0
0
0.00 m²
9593.00 m²
sprzedaż
Lokalizacja
Kontakt
Biuro Obrotu Nieruchomościami
ProInwestycje sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań

Marcin Pietrzak

695 43 42 41
pietrzak.marcin@pro-inwestycje.pl

Inne kontakty:

661 40 47 00
607 88 14 33

wyślij maila »