Działka budowlana w Stęszewku

Stęszewko
96 459 PLN

Oferta zablokowana!!!

Na sprzedaż działka niezabudowana położona w Stęszewku, gm. Pobiedziska.


Powierzchnia działki: 1221 m2

Zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na podstawie WZ ustalone zostały następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i terenu:
1. Linie zabudowy:
- obowiązująca linia zabudowy (rozumiana jako linia, na której musi stanąć dowolny odcinek ściany frontowej projektowanego budynku; dopuszcza się wysunięcie schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściem, okapów, gzymsów oraz balkonów nie dalej niż 1,5 m przed ustaloną obowiązującą linię zabudowy) w odległości 8,0 m od granicy terenu objętego wnioskiem z ul. Wiejską;
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 9,0 m od granicy terenu objętego wnioskiem z ul. Opieńkową;
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od granicy terenu objętego wnioskiem z dz nr 77/2;
- odległość zabudowy od pozostałych granic działki wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów ochrony p.poż;
- wszelkie kolizje z infrastrukturą techniczną, znajdującą się w obrębie terenu inwestycji, należy uzgodnić z właścicielem infrastruktury;
- jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne lokalizację zabudowy należy uzgodnić z gestorem urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie więcej niż 10% powierzchni terenu objętego wnioskiem
- min 40% terenu objętego wnioskiem należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną
- budynek mieszkalny jednorodzinny :
a) szerokość elewacji frontowej:
* 9,0 m - 14,5 m
b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
* max 4,5 m do okapu dla budynku usytuowanego kalenicą równolegle do frontu działki
* max 9,0 m w szczycie dla budynku usytuowanego kalenicą prostopadle do frontu działki
c) liczba kondygnacji nadziemnych: do 2, w tym poddasze użytkowe
d) geometria dachu ( nie dotyczy połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami, garażami wbudowanymi w bryłę budynku, werandami i ogrodami zimowymi):
* kąt nachylenia głównych połaci dachowych - 35 - 45 stopni
* wysokość kalenicy - max 9,0 m
* układ połaci dachowych - dwuspadowy
* kierunek głównej kalenicy - równoległy lub prostopadły do obowiązującej linii zabudowy.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej i asfaltowej.

Media: woda, prąd, telefon, kanalizacja
Cena: 96.459 zł netto
Kontakt:

693 77 97 93

cena:
miejscowość:
ulica:
numer:
ilość kondygnacji:
piętro:
ilość pokoi:
powierzchnia:
powierzchnia działki:
typ trasakcji:
96 459 PLN
Stęszewko


0
0
0
0.00 m²
1221.00 m²
sprzedaż
Lokalizacja
Kontakt
Biuro Obrotu Nieruchomościami
ProInwestycje sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań

Marcin Pietrzak

695 43 42 41
pietrzak.marcin@pro-inwestycje.pl

Inne kontakty:

661 40 47 00
607 88 14 33

wyślij maila »